İLKEMİZ/YAKLAŞIMIMIZ

Amacımız müşterilerimize kapılarla ilgili olabilecek her türlü desteği sağlamaktır.

Genellikle projelerde kapı ve ilgili aksesuarları net değildir ve yüklenicler doğru kapı listesi ve aksesuar  listesi oluşturmakta zorlanmaktadırlar.

Novodoor mühendisleri, projenin mimarları ile kat planları üzerinden, yangın kaçıs seneryaları, güvenlik senaryoları vs dikkate alınarak doğru kapı listelerini oluşturabilmektedir

Kontrat sonrası Novodoor hızlı bir şekilde proje ekibini oluşturacak ve proje mimarları ile çalışarak proje sahibine onay için sunulacak dökümanları hazırlayacaktır.

Novodoor Montaj hizmeti hem montaj ekibi temini hem de montaj süpervizörlüğü olarak sağlanmaktadır.